Tijdelijke pompinstallaties

Sonderingen

Wie iets wil bouwen, zal eerst moeten weten hoe de bodemopbouw eruitziet en wat de draagkracht is van de grondlagen op de plek van de constructie. Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica is gespecialiseerd in het uitvoeren van sonderingen en brengt hiermee de bodem in kaart. Bij een sondering wordt een conus (kegelvormige punt) hydraulisch de grond ingedrukt en meten we de weerstand, de plaatselijke wrijving en de helling. Al deze meetgegevens presentereren we in een sondeergrafiek. Voor specialistisch grondonderzoek kunnen geavanceerde metingen worden verricht zoals: waterspanningen, geleidbaarheid en/of het magnetisch veld.

Hoe werkt sonderen?

Sonderingen worden standaard uitgevoerd met zware vrachtwagens, omdat ballast nodig is om de conus de grond in te kunnen drukken. Voor slechte terreinen worden machines op rupsen ingezet. Is de ruimte krap of onbereikbaar voor grote machines? Dan hebben wij ook een handig minirupsvoertuig, dat zo compact is dat het door een deur past. Zelfs demontabele apparatuur die we handmatig naar binnen kunnen brengen, is mogelijk.

Tijdelijke pompinstallaties huren

Inzicht in grondsoorten door sondering

Wanneer de conus de grond ingaat, zien wij op de sondeergrafiek de conusweerstand en het wrijvingsgetal. Het wrijvingsgetal geeft een inzicht in de grondsoort in de verschillende bodemlagen. Waar nodig kunnen we ook de waterspanning registreren om te bepalen of er zich in de bodem ook waterover- of wateronderspanningen voordoen. Een geleidbaarheidsmeting geeft gedetailleerd inzicht in de aanwezigheid van cohesieve lagen en het verloop van het chloridegehalte in de diepte. Op basis hiervan kan de zoet-brak-zout grens worden bepaald. Met het creëren van een magnetisch veld kunnen ondergrondse obstakels worden opgespoord zoals bijvoorbeeld: niet gesprongen explosieven, kademuren en/of damwanden. Een onderzoek naar niet gesprongen explosieven wordt altijd in samenwerking met een OCE deskundige uitgevoerd.

Rapport met adviezen

Alle sondeergegevens verwerken we op kantoor in grafiekvorm met horizontaal de conusweerstand en verticaal de diepte. Zo ziet u in een oogopslag wat bijvoorbeeld het draagvermogen van de grond is en welke fundatie geschikt is. Indien gewenst voorzien we ons rapport ook van bemalingsadviezen, damwandadviezen, zettingsanalyses, en stabiliteitstoetsingen.

Duurzaam watermanagement

Advies over sondering nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven