Geotechniek

tjaden-geotechniek-foto-1

Geotechnisch advies

Wat doet de grond als ik hier een constructie plaats? Welke fundering is geschikt? Kan de wand wel zo stijl worden ontgraven? Hoe gaat de grond zich de komende jaren zetten? Al deze vragen nemen wij voor u weg in ons advies. Alle data die we verkrijgen van de sonderingen, boringen en het laboratoriumonderzoek worden door onze adviseurs nauwkeurig geanalyseerd en omgezet in adviezen op maat. Zo krijgt u gedetailleerd inzicht in de risico’s en de mogelijkheden van de bouwplannen.

Onze adviseurs zijn met name gespecialiseerd in funderingsadviezen, bouwputadviezen, zettingsanalyses en stabiliteitsanalyses.

Funderingsadviezen

De optimale fundering is afhankelijk van het type bebouwing, de omgeving en de bodemopbouw. In samenwerking met de betrokken partijen brengen wij een compleet funderingsadvies uit waarbij we kijken naar alle technische aspecten. Zonder de economische aspecten uit het oog te verliezen. Uiteraard stellen we de adviezen op volgens de meest recente normering en opgedane praktijkervaring.

Zettingsanalyse

De kans op instabiliteit en zettingen is groot als de ondergrond slap is. Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica kan een zettingsanalyse uitvoeren met behulp van het programma D-Settlement. Zo bepalen we op de millimeter nauwkeurig welke uitvoeringsmethodiek leidt tot het beste resultaat. Wanneer er niet aan de restzettingseisen wordt voldaan, kijken we naar zettingsversnellende maatregelen of de toepassing van lichte ophoogmaterialen zoals schuimbeton en EPS.

tjaden-geotechniek-foto-2
tjaden-geotechniek-foto-3

Stabiliteitsanalyses

Bij de aanleg van kunstwerken en bij dijkverbeteringen moet het bestaande maaiveld worden opgehoogd. Als dit proces te snel gaat of als de bouwer een te steil talud gebruikt, kan dit leiden tot instabiliteit van het grondlichaam. Met stabiliteits­berekeningen bepalen wij in welke tijdsperiode de ophoogslagen kunnen worden aangebracht. Via het programma D-Stab controleren we of het gekozen talud voldoet aan de normen voor bepaalde veiligheidsfactoren.

Bouwputadviezen

Door onze ruime ervaring in de geotechniek en geohydrologie weten wij precies wat er nodig is om een optimale bouwput te ontwerpen. Dit doen we altijd in samenwerking met de opdrachtgever en constructeur. Zij weten wat ze nodig hebben. Wij weten hoe ze dat kunnen realiseren. Hierbij houden we rekening met de fundering van de nieuwbouw, de uitvoeringsmethodiek en de belendingen. Met behulp van het programma D-Sheet of Plaxis, ontwerpt Tjaden de grond- en waterkerende constructie. Het berekenen van de sterkte, stijfheid en vervormingen van deze constructie wordt uiteraard uitgevoerd volgens de meest recente normen en CUR 166.

Waarom bouwputadvies?

De realisatie van een bouwput kan een risicovolle onderneming zijn. We zien regelmatig dat bouwkosten en bouwtijd bij projecten worden overschreden. Bijvoorbeeld bij de aanleg van parkeerkelders of ondergrondse infrastructuur. Hoe u dat kunt voorkomen? Door vroegtijdig onze geotechnische adviseurs in te schakelen. Voor het opstellen van een bouwputadvies en het aanvragen van bemalings- en lozingsvergunningen. Hierdoor kunnen wij in een oriënterend stadium van het bouwproces al de risico’s wegnemen. En de te nemen voorzieningen in beeld brengen of zelfs uit handen nemen. Zo komt uw project gelijk goed van de grond en voorkomt u vertraging en budgetoverschrijding.

Geotechnisch advies nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven