Wat we doen

Tjaden-adviesbureau-wat-doen-we

Adviseren en uitvoeren van bodemonderzoek

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica brengt al meer dan 50 jaar de bodem en het aanwezige grondwater in kaart voor overheden, industrie en bouw- en infrabedrijven. Van de aanleg van een kelder tot de aanleg van een grote ondergrondse parkeergarage. Bij al deze projecten leveren wij adviezen op het gebied van funderingstechniek, grondkeringen en bemaling. Ook voeren wij het geotechnisch bodemonderzoek uit. Denk aan sonderingen, grondboringen, peilbuizen en labonderzoek. Hiermee bieden wij u een totaaloplossing om veilig te kunnen bouwen.

Ontwerp- en bemalingsadvies met snelle uitvoer

Ben je als aannemer of zzp'er op zoek naar ontwerp- en bemalingsadvies voor jouw lokale of landelijke project? Vraag voor een snelle opvolging en uitvoering gemakkelijke een offerte aan bij Bronbemaling.com. Hier voeren we niet alleen bronbemaling uit, maar denken met je mee vanuit meer dan 75 jaar op het gebied van watervraagstukken.

Deze diensten leveren wij

Geotechnisch bodemonderzoek

Met geavanceerde geotechnieken meten wij de grondmechanische eigenschappen van de bodem, zoals de bodemopbouw en de draagkracht van de diverse grondlagen. Hiervoor gebruiken we verschillende technieken, zoals sonderingen, verschillende boringen en peilbuizen.

Geotechniek

Alle data die we verkrijgen van de sonderingen, boringen en het laboratoriumonderzoek worden door onze adviseurs geanalyseerd en omgezet in adviezen. Denk hierbij aan funderingsadviezen tot bouwputadviezen en zettingsanalyses tot stabiliteitsanalyses.

Geohydrologie

Bijna overal waar men wil bouwen in de grond, kom je grondwater tegen. Wij brengen de stroming van grondwater in kaart, berekenen wat er nodig is om dit water af te voeren en wat de effecten hiervan op de omgeving zijn. Ook begeleiden we u bij de aanvraag van onttrekkings- en lozingsvergunningen.

Grondwater­monitoring

Het grondwaterpeil is altijd aan verandering onderhevig. Door seizoenswisselingen bijvoorbeeld of na hevige regenval. Een bouwput, bemaling of bouwconstructie heeft ook invloed op het grondwaterpeil. Bij Tjaden brengen wij de natuurlijke fluctuatie van het grondwater voor u in kaart en kunnen we 24/7 de grondwaterstand bij uw project monitoren tijdens bouw- of bemalingswerkzaamheden.

Advies over geotechniek nodig of een van onze andere diensten?

Scroll naar boven