Project nog in te vullen #3

Zanderosie onder dijk aan Friese Waddenzeekust

  • Wat: Project nog in te vullen #3
  • Start project: begin september 2020
  • Oplevering project: eind september 2020
  • Samenwerking van: Wetterskip Fryslân, Deltares en Fugro

In opdracht van Wetterskip Fryslân onderzoeken Deltares en Fugro de zanderosie onder de dijk aan de Friese Waddenzeekust. Wij hebben drie grote infiltratiebronnen in de grond geboord. De onderzoekers kijken of er piping ontstaat. Voor dit onderzoek leveren wij de pompen met besturing en de watercontainer die van belang zijn in het onderzoek. Ook monitoren wij de waterstand in de infiltratiebronnen en registreren wij het debiet. Alles wordt geregistreerd d.m.v. ons online portal, waar alles realtime is te volgen.

Faalmechanisme piping

Wanneer er door het verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk water met zanddeeltjes onder de dijk doorstroomt, noemen we dit faalmechanisme piping. Er ontstaan dan kleine tunnels onder de dijk waar water en zanddeeltjes steeds sneller doorheen stromen. Als dit niet op tijd wordt gestopt, verzwakt de dijk en kan deze doorbreken. Met dit onderzoek kijken ze hoe ze dit kunnen voorkomen.

Een advies nodig of een andere vraag over onze dienstverlening?

Scroll naar boven