Goed van start met de Tjaden omgevingsscan

Welke bodemopbouw en grondwaterstand kunt u verwachten? Is de bodem misschien verontreinigd? Welk type fundering of grondkering is toepasbaar? Of heeft er in het verleden misschien een watergang op uw projectlocatie gelegen? Zomaar een aantal vragen die spelen in de beginfase van uw (bouw)project.

Steeds meer geografische informatie en bodemgegevens komen beschikbaar als open data. Dergelijke gegevens zijn veelal met GIS-software te raadplegen vanuit online bronnen. Door Tjaden adviesbureau is met QGIS een omgevingsscan opgezet waarin een grote hoeveelheid lokale en online gegevens zijn verzameld van onder andere;

  • topografische kaarten vanaf 1815 tot heden;
  • grondonderzoek (Tjaden Archief en BRO);
  • maaiveldhoogte (AHN);
  • geohydrologische situatie;
  • waterkeringen;
  • kwetsbare gebieden;
  • bodemverontreinigingen.

Met deze gegevens kunnen wij de mogelijkheden en risico’s voor uw (bouw)project overzichtelijk in kaart brengen.

Scroll naar boven